INKASO SYSTEM DEMO

Przykład instrukcji


Dziękujemy za zainteresowanie ....

1. Pierwsze kroki

Po uzyskaniu potrzebnych danych możemy rozpocząć pierwsze kroki z systemem eInkaso.pl
Aby rozpocząć pracę korzystając z systemu eInkaso.pl należy uzyskać od administratora systemu dostęp do konta w postaci indywidualnej nazwy użytkownika oraz hasła użytkownika.
 


Zalogować się do systemu eInkaso.pl należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres https://10.0.0.101/index.php lub wejść na stronę internetową www.einkaso.pl gdzie w prawym dolnym rogu znajduje się odnośnik do strony logowania.

 

 
 
2. Wpisywanie loginu i hasła
 
Po wykonaniu którejś z powyższych czynności wyświetli się nam ekran logowania sytemu einkaso. Jest on podzielony na dwie sekcje.
 
 
W pole LOGIN wpisujemy uzyskaną wcześniej od administratora indywidualną nazwę użytkownika, a w pole HASŁO. 
System uwzględnia wielkość liter, dlatego należy pamiętać i zwrócić szczególna uwagę aby przy wpisywaniu loginu i hasła stosować ich odpowiednią wielkość.

 
Trzykrotna próba wpisania nieprawidłowego hasła powoduje zablokowanie konta. Konto tylko  i wyłącznie może odblokować administrator systemu.
Po poprawnym logowaniu rozpoczniesz pracę i na ekranie pojawi się główne okno programu.
 
 
 
3. Zmiana hasła
 
Po zalogowaniu się do systemu pierwszy raz, należy zmienić domyślne hasło na własne (zakładka Administracja Zmiana hasła).

Oczywiście zmiany hasła można również dokonać w dowolnym momencie użytkowania systemu np . w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub zmiany osoby obsługującej dane konto.
 
 
 
4. Wylogowanie
 
Po zakończeniu pracy należy kliknąć na przycisk wyloguj się
 
 
System wylogowuje się automatycznie po 30 minutach.
W tej zakładce możemy zmienić lub uaktualnić swoje hasło. Jest to szczególnie ważne dla zachowania bezpieczeństwa swojego konta tak aby żadna niepowołana osoba nie dostała się do niego.
 
1. Zmiana hasła
 
Po zalogowaniu się do systemu pierwszy raz, należy zmienić domyślne hasło na własne. W tym celu należy kliknąć  w zakładkę Ustawienia a nastepnie wybrać opcję Zmiana hasła
 
 
 
Po wybraniu tej funkcji pojawi się opcja Zmiany hasła, gdzie wpisujemy jednokrotnie stare hasło i dwukrotnie nowe hasło.
 
 
 
Oczywiście zmiany hasła można również dokonać w dowolnym momencie użytkowania systemu np . w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub zmiany osoby obsługującej dane konto.

This theme imports three Javascript files.

 1. jQuery
 2. My custom scripts
 3. Some plugin
 1. jQuery is a Javascript library that greatly reduces the amount of code that you must write.
 2. Most of the animation in this site is carried out from the customs scripts. There are a few functions worth looking over.
  Javascript goes here...along with an general explanation!
 3. In addition to the custom scripts, I implement a few "tried and true" plugins to create the effects. This plugin is packed, so you won't need to manually edit anything in the file. The only necessary thing to know is how to call the method. For example:
  [some Javascript goes here...along with an general explanation]
  

 

I've included three psds with this theme:

 1. The main layout
 2. The header
 3. The buttons

If you'd like to change the main image in the header, open "header.psd", make the necessary adjustments, and then save the file as "headerBG.png". Do the same for the buttons.

Include any more specific information about your psds.

I've used the following images, icons or other files as listed.


Once again, thank you so much for purchasing this theme. As I said at the beginning, I'd be glad to help you if you have any questions relating to this theme. No guarantees, but I'll do my best to assist. If you have a more general question relating to the themes on ThemeForest, you might consider visiting the forums and asking your question in the "Item Discussion" section.

Your Name